Thực đơn

Cháo cóc

Cháo cóc

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, thịt cóc , gia vị, rau củ

Cháo cua đồng

Cháo cua đồng

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, gạch cua đồng , gia vị, rau củ

Cháo sò điệp

Cháo sò điệp

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, cồi sò điệp, gia vị , rau củ

Cháo ếch

Cháo ếch

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, thịt ếch, gia vị, rau củ

Cháo tôm

Cháo tôm

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, tôm, gia vị, đậu xanh, rau củ

Cháo cua biển

Cháo cua biển

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, thịt cua biển, gia vị, rau củ

Cháo cá hồi

Cháo cá hồi

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, cá hồi tươi ngon, gia vị, rau củ

Cháo lươn

Cháo lươn

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, thịt lươn, gia vị, bột nghệ, rau củ

Cháo cá lóc

Cháo cá lóc

Size nhỏ: 12.000 đ

Size lớn: 15.000 đ

Size đặc biệt: 20.000 đ

Gạo thơm, thịt cá lóc , gia vị, rau củ

Cháo gà nấm đông cô

Cháo gà nấm đông cô

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, thịt gà, nấm đông cô, gia vị, rau củ

Cháo bồ câu

Cháo bồ câu

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, thịt bồ câu, gia vị , đậu xanh, rau củ

Cháo gà ác

Cháo gà ác

Size nhỏ: 12.000đ

Size lớn: 15.000đ

Size đặc biệt: 20.000đ

Gạo thơm, thịt gà ác, gia vị, rau củ

zalo-img.png