Cháo Cua

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Cá Lóc

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Cá Hồi

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Sườn Non

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Thịt Bò

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Ếch

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Gà Ác

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Lươn

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Cua Đồng

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Thịt Heo

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Cóc

Giá

15.000 đ – 20.000  đ – 25.000 đ

Thành phần

Cháo Bồ Câu

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Tim Gan

Giá

12.000 đ – 15.000  đ – 20.000 đ

Thành phần

Cháo Tôm

Giá

15.000 đ – 20.000  đ – 25.000 đ

Thành phần

Soup Cua Tôm

Giá

15.000 đ – 20.000  đ – 25.000 đ

Thành phần